Rengøringsløsningens ABC

0

Har du behov for industrirengøring eller rengøring af din fødevarevirksomhed – og skal du vælge rengøringsløsningen på virksomhedens vegne? Så er der nogle overvejelser du skal gøre. Dels for at sikre den korrekte løsning, men også for at gøre hele processen nemmere.

Afstemningen og tydeliggørelsen af din virksomheds behov og ønsker til rengøringsløsning, er første skridt, på vejen mod et langt og godt fremtidigt samarbejde med en ny rengøringsleverandør.

Enkelte overvejelser, indenfor bl.a. nedenstående områder, kan hjælpe med afklaring af din virksomheds behov og forventninger, og dermed gøre hele processen mere overskuelig og smidig.

Virksomhedens nuværende løsning: Udgangspunktet for enhver fremtidig aftale, må være virksomhedens nuværende, uanset om I nu selv gør rent eller virksomheden har en ekstern rengøringsleverandør.

Udløbsdato og opsigelsesfrister?

 • Der er som regel en udløbsdato eller et opsigelsesvarsel at tage højde for. Ellers risikerer virksomheden at være bundet af en aftale i en urimelig lang periode, med de ærgrelser der følger hermed.

Er der kvalitetsmæssige problemer eller udfordringer omkring processer og planlægning?

 • Vær åben omkring udfordringerne, så problematikkerne kan ryddes af vejen, i stedet for fortsat at være et irritationsmoment.

Er der rengøringspersonale der ønskes fastholdt?

 • Har I eller jeres nuværende leverandør allerede rengøringspersonale tilknyttet? Og ønsker virksomheden at fastholde enkelte eller flere, af de nuværende rengøringsmedarbejdere. Det lader sig heldigvis ofte gøre at tilknytte både enkeltpersoner og sågar personalegrupper. – Der er dog regler på området, som f.eks. ”lov om virksomhedsoverdragelse”, som både virksomheden og en ny rengøringsleverandør skal være opmærksom på.

Hvordan er ejerforholdet omkring nuværende rengøringsanlæg, kassevaskere m.m.?

 • Der skal være styr på maskiner til brug for rengøring, men ansvaret skal på plads. Både økonomisk, men ikke af mindre vigtighed service og vedligeholdelsesmæssigt. Især hvis virksomheden er 3. parts certificeret kræves dokumentation herfor.

Kvalitetskrav: Interne og eksterne krav.

Har virksomheden 3. parts certificeringer, der indeholder krav til rengøringsprocedurer?

 • Dokumentationskravene når virksomheden er certificeret af en 3. part, som f.eks. IFS eller BRC, er omfangsrige og ikke altid lige overskuelige. Som rengøringsleverandør, er det derfor vigtigt altid at vide, hvilken certificering dokumentationsprogrammet skal indrettes efter, så vi sikrer en korrekt løsning til virksomheden.

Har virksomheden en kvalitetsafdeling/ansvarlig, der kan bidrage med forventningsafstemning?

 • Virksomhedens kvalitetsafdeling eller kvalitetsansvarlige har ofte en ”hands-on” erfaring omkring rengøringsløsningen, der er uvurderlig i forhold til forventningsafstemningen og ikke mindst eventuelle problematikker omkring rengøringen. En god kontakt og tæt samarbejde med virksomhedens kvalitetsafdeling eller kvalitetsansvarlige er derfor medvirkende til den succesfulde rengøring – og modsat vanskelig at opnå uden.

I hvilket omfang ønsker kvalitetsafdelingen involvering. Planlægning, procedurer, opfølgning m.v.

 • Virksomhedens kvalitetsafdeling bør altid være godt inde i rengøringsløsningens aspekter. – Men med valget af en ekstern rengøringsleverandør, bør virksomheden involvering dog naturligt være begrænset til opfølgning m.v. Rengøringsleverandørens indsats skal trods alt også leve op til, de ønskede krav og behov, og dermed ikke ligge kvalitetsafdelingen til last. Kvalitetsafdeling vil dog oftest være rapportmodtager og deltage i den planlagte opfølgning. Har i yderligere ønsker?

Er der specielle ønsker omkring hygiejne- og bakteriekontrol?

 • Der kan testes og analyseres for utallige bakterietyper. En rengøringsleverandør bør som minimum jævligt udføre screeninger for totalkim efter rengøring. Hertil kan der være behov for screening af særlige bakterietyper som f.eks. listeria. Har virksomheden yderligere behov anbefales altid tilknytning af eksternt laboratorium.

Miljø: Interne og eksterne ønsker.

Er der kommunal stillingtagen til kemi?

 • Miljøtilsynet ligger nu i kommunalt regi. Dette giver lidt forskellige krav, alt efter kommunens vejledninger. F.eks. ser flere kommuner helst begrænset brug af klorprodukter. Har virksomheden kendskab til de lokale myndigheders krav?
 • OBS! Har virksomheden i øvrigt større internationale retail-kunder, kan der foreligge krav til kemi herfra, eller alternativt krav til den miljømæssige påvirkning af kemien.

Er der specifikke krav om valgt kemi i.f.t. virksomhedens maskiner?

 • Enkelte maskiner tåler kun PH-lav kemi, andre steder påvirkes pakninger af speciel kemi. Har virksomheden specielle maskiner, hvor rengøringsleverandøren skal tage et særligt hensyn?

Har virksomheden en arbejdsmiljøpolitik, som rengøringsleverandøren også skal efterleve?

 • Måske handler den om arbejdsforhold, kemi eller grøn omstilling. Rengøringsleverandøren bør naturligvis også efterleve jeres arbejdsmiljøpolitik, og måske endda komme med input hertil.

Succesmål: Målsætninger for rengøringen.

Hvilke 3 succesmål har virksomheden for den fremtidige rengøringsløsning?

 • Virksomheden har naturligvis forventning om kvalitet i rengøringen. Men har I gjort jer andre overvejelser? Kan du opstille 3 succesmål for virksomhedens fremtidige rengøring? Både for den konkrete rengøring, eller måske set ud fra et bredere perspektiv. Et ønske kunne f.eks. være, at virksomhedens kvalitetsafdeling frigives til primære opgaver, i stedet for ”unødig meget rengøringskontrol og afvigelsesrapportering”.

Har du behov for en uforpligtende snak om industrirengøring eller rengøring af din fødevarevirksomhed, er du velkommen til at ringe til K-Clean A/S, eller ved at kontakte os her

Share.

Skriv En Kommentar