Hvad er Listeria?

0
Listeria i fødevarer.

Listeriabakterier er ofte forekommende i fødevarer. Heldigvis kun sjældent i niveauer, der er faretruende for mennesker. Listeria er dog en bakterie, vi alle kommer i kontakt med gennem livet – også uden at blive sygdomsramt.

Offentligheden fokuserer naturligt på “skandalerne”, hvilket ofte skævvrider debatten om hygiejne i fødevarevirksomhederne. Ofte med det resultat at listeriaproblematikker underlægges berøringsangst, da frygten for turen i den offentlige gabestok skræmmer. I stedet bekæmpes listeriabakterien i stilhed og med megen hemmelighedskræmmeri.

Taber vi hermed på viden og faglighed, vedrørende bekæmpelsen af listeriabakterien? Den megen stilhed gavner ihvertfald ikke fødevareproducenterne som helhed, eller den enkelte producent, der må søge hjælp og vejledning i stilhed.

Vi har behov for en løsningsorienteret debat og dermed også en af-tabuisering af emnet! Netop derfor er dine erfaringer og input velkomne i kommentarsporet.

Hvad er Listeria?

Listeria forekommer vidt udbredt i naturen, både hos vilde dyr, planter og i jorden. Listeria vokser ved køleskabstemperatur og i iltfattige omgivelser. Det gør den i stand til at vokse i fødevarer til sundhedsfarlige niveauer ved distribution, opbevaring i detailled og hos forbrugeren, hvis bakterien er i fødevaren, og de rette vækstforhold er til stede.

Produkter, hvor listeria kan vokse, og som har en lang holdbarhed, udgør derfor den største risiko. Især produkter som bløde oste, røget fisk, kødprodukter (især gaspakket) og salater har forårsaget større udbrud.

Listeria introduceres i produktionsmiljøer med f.eks. råvarer eller af personer. Kravene til egenkontrol i produktionsområder vil være højere for produkter, hvor listeria kan vokse. Listeria overlever ikke ved tilstrækkelig varmebehandling. En infektion med bakterien i varmebehandlede produkter skyldes derfor oftest en såkaldt efterinfektion, hvor smittekilden findes i produktionsmiljøet.

Listeria kan etablere sig i produktionsmiljøer, hvor den kan være svær at slippe af med igen. I de tilfælde vil den ofte gemme sig et sted, f.eks. i revner og hulrum, som ikke nås ved den daglige rengøring. I de tilfælde vil bakterien kontinuerlig kunne forurene produkterne under produktionen. Der er eksempler på, at den samme type listeria er fundet i samme virksomhed med mange års mellemrum.

Da listeria er en miljøbakterie, skal indsatsen ske i fødevarevirksomhederne. Her er etablering af effektive hygiejneprocedurer, som sikrer mod introduktion af bakterien i produktionsmiljøet, altafgørende. Det er særligt vigtigt, at der foretages en effektiv rengøring og desinfektion, der omfatter lokaler og alle dele af produktionsudstyret.

Krav til fødevareproducenternes  kontrol for listeria monocytogenes.

Der er i EU lovgivningen fastsat mikrobiologiske kriterier for spiseklare produkter. Hvor meget, der må være i et specifikt produkt, afhænger af om listeria kan vokse eller ej. Der må aldrig være mere end 100 listeria pr. g i spiseklare fødevarer. Virksomheder, der producerer spiseklare produkter, skal i deres egenkontrolprogram have procedurer, der sikrer, at produkterne overholder de fastsatte grænser for forekomst.

De skal udtage prøver til kontrol af, at det mikrobiologiske kriterie er overholdt. For produkter, hvor listeria kan vokse, skal virksomhederne udtage miljøprøver. Frekvensen af prøveudtagning fastsætter virksomheden selv i deres egenkontrolprogram ud fra en risikovurdering. Der er udarbejdet diverse vejledninger i EU til hjælp for virksomhederne, ligesom Fødevarestyrelsen også har udarbejdet en særlig vejledning om listeria og redskaber, som er samlet på et særligt site på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Hvad er symptomerne på smitte med listeria, også kaldet listeriose?

En listeria infektion kan give mild febersygdom evt. med diarré. Hos ældre og svækkede personer samt gravide kan der opstå alvorlige komplikationer som blodforgiftning  eller hjernehindebetændelse (meningitis), og det er disse alvorlige infektioner, der fokus på, når listeria infektioner omtales.

Dødeligheden blandt patienter med alvorlige symptomer er ca. 25 %. Symptomerne på sygdom kan vise sig fra få dage efter, at man er blevet smittet og helt op til to måneder efter. De fleste bliver syge efter 2-3 uger.

Share.

Skriv En Kommentar